niedziela, 6 kwietnia 2014

https://www.facebook.com/events/136839413153212/

wtorek, 31 marca 2009

LISTA ARTYSTÓW/ MENININKU SARASAS

LISTA ARTYSTÓW ZAPROSZONYCH NA WYSTAWĘ „DECENTRYZM” W WILNIE TERMIN WYSTAWY 03.2009
PAKVIESTŲ DALYVAUTI PARODOJE „DECENTRIZMAS” DAILININKŲ SARAŠAS PARODOS TERMINAS 2009.03

POLSKA/ LENKIJA
Domarackas Linas – malarstwo/tapyba (Litwa/ Lietuva)
John Joanna – fotografia, instalacja/fotografija, instalacija (Polska/ Lenkija)
Karczmarska Anna-Maria – videoart, instalacja/ video, instalacija (Polska/ Lenkija)
Lacek Gorczyca Dorota – malarstwo/tapyba (Polska/ Lenkija)
Lempp Elżbieta – fotografia/fotografija (Polska/ Lenkija)
Mackiewicz Michał – instalacja/instalacija (Polska/ Lenkija)
Mania Zyzak – fotografia/fotografija (Rosja/ Rusija)
Owsianko Kinga – malarstwo/tapyba (Polska/ Lenkija)
Ruff Marek – malarstwo/tapyba (Polska/ Lenkija)
Sieciarz Marta – malarstwo/tapyba (Polska/ Lenkija)
Sokołowa-Zyzak Katia – malarstwo/tapyba (Rosja/Rusija)
Zagorskas Jonas – malarstwo/tapyba (Litwa/ Lietuva)
RZEŹBIARZE/ SKULPTORIAI
Ankudowicz-Ćwir Włodzimierz (Polska/Lenkija)
Ośiński Dariusz (Polska/ Lenkija)
Włodzimierz Pytkowski (Polska/Lenkija)NIEMCY/ VOKIETIJA
1. Anders Mara – malarstwo/tapyba (Niemcy/Vokietija)
2. Fleischer Alexander – malarstwo/tapyba (Niemcy/Vokietija)
3. Koper Bruno – malarstwo/tapyba (Francja/Prancūzija)
4. Schreiter Erika – malarstwo/tapyba (Niemcy/Vokietija)
5. Wölk Viktoria – malarstwo/tapyba (Niemcy/Vokietija)FRANCJA/ PRANCŪZIJA
Rewers Mira – fotografia/fotografija (Francja/Prancūzija)
Zbigniew Wieckowski – malarstwo/tapyba

RAZEM Z POLSKI, ROSJI, FRANCJI I NIEMIEC : 22 artystów
Z LITWY DOŁĄCZY SIĘ OKOŁO : 20 artstów
VISO IŠ LENKIJOS, RUSIJOS, PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS: 22 menininkai
IŠ LIETUVOS DAR PRISIJUNGS APIE: 20 menininkų

niedziela, 29 marca 2009

Wilno Europiejska Stolica Kultury


Vizualiųjų menų programa LT


„Naujasis miesto veidas“


Data: visus metus Vieta: Vilniaus geležinkelio stotis (Geležinkelio g.16), Vilniaus oro uostas (Rodūnios kelias 10 A), Vilniaus autobusų stotis (Sodų g. 22) Vykdytojas: Lietuvos dailininkų sąjunga Kuratoriai:AušraPetroškienė,RitaMikučionytė,LinasLiandzbergis Partneris: AB Lietuvos geležinkeliai

http://www.artistsassociation.lt/


Projektas „Naujas miesto veidas“ – tai konceptualus šiuolaikinės dailės pristatymas strategiškai svarbiose Vilniaus visuomeninėse erdvėse. Vilniaus geležinkelio stotyje sostinės svečiai ir gyventojai turės progą pamatyti tris personalines parodas. Tai garsių lietuvių menininkų – skulptoriaus Vlado Urbanavičiaus ir tapytojo Jono Gasiūno bei šviesos meno atstovo iš Vokietijos Ulricho Wagnerio ekspozicijos, kurių sumanymus įkvėpė specifinis šios erdvės kontekstas. Bendradarbiaujant su lenkų menininkais ir kuratoriais pristatomi dar trys projektai, kuriuos galima interpretuoti kaip modernią atšakos Vilnius–Varšuva meno viziją. Vyks dabartinės tapybos, skulptūros, piešinių, vaizdo, instaliacijų ir fotografijų ekspozicija „Decentristai“ (kuratorė –Aušra Petroškienė ir koordinatorius Linas Domarackas), tapybos, fotografijos ir vaizdo meno pristatymas „Warszawa Wileńska“ (kuratorius – Krzysztofas Stanisławskis) ir fotografijos paroda „One Dog“ (kuratoriai – Wacław'as Kuczma ir Małgorzata Jankowska). Be to, Vilniaus geležinkelio stotyje bus suorganizuoti trys konkursiniai dailės renginiai – ekspozicija skirta 2-ajai Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalei ir dvi tarptautinės instaliacijų parodos „Modifikuotos vertybės“ bei „SOStinės oras“.
Vilniaus autobusų stotyje rengiama dvylikos garsių lietuvių menininkų (Jurgos Barilaitės, Aurelijos Maknytės, Džiugo Katino, Arūno Gudaičio, Kristinos Inčiūraitės, Andriaus Kviliūno ir kitų) vaizdo instaliacija „Miesto laikrodis“, kurios esmė – konceptuali vaizdo monitoriuose, komponuojamuose greta stoties laikrodžio pastato fasade, kaita. Autobusų stoties laukiamojoje salėje organizuojamas trijų šiuolaikinės muzikos koncertų ciklas „Svečių sutikimas“ (kuratorius – Arkadijus Gotesmanas) ir jaunųjų Lietuvos poetų audiovizualinės poezijos instaliacija „Poezijos stulpas“ (kuratoriai – Julius Žėkas ir Agnė Biliūnaitė). Šis jungtinis tarpdisciplininis meno projektas ne tik sutrumpins laukimo valandas stotyje, bet ir taps intriguojančiu meno traukos tašku.
Tarptautinio Vilniaus oro uosto prieigose organizuojama konkursinė erdvinės plastikos objektų ekspozicija „Dvi kelio pusės“ ir šviesos bei vaizdo instaliacijų kolekcija ant pastatų fasadų. Tai bus naujas vizualiai įprasmintas Vilniaus miesto „vartų“ akcentas.

Program Sztuk Wizualnych PL


„Nowa twarz miasta “

Data: cały rok Miejsce: Dworzec Kolejowy w Wilnie ( ul. Geležinkelio.16), Lotnisko w Wilnie (Rodūnios kelias 10 A), Wileński Dworzec Autobusowy (ul. Sodų. 22)

Wykonawca: Związek Artystów Litwy

Kuratozyi: Aušra Petroškienė, Rita Mikučionytė, Linas Liandzbergis Partnerzy: AB Lietuvos geležinkeliai (SA Kolej Litewska) http://www.artistsassociation.lt/


Projekt „Nowa twarz miasta “ – to konceptualna prezentacja sztuki współczesnej w strategicznie ważnych publicznych miejscach Wilna. Na Wileńskim Dworcu Kolejowym goście i mieszkańcy stolicy będą mieli okazję zobaczyć trzy personalne wystawy. To są znane na Litwie artyści: rzeźbiarz Vladas Urbonavičius i malarz Jonas Gasiūnas, oraz ekspozycję niemieckiego przedstawiciela sztuki światła Ulricha Wagnera, który inspirował się specyficzną przestrzenią tego miejsca. Współpracując z polskimi artystami i kuratorami będą przedstawione trzy projekty, które można interpretować jako wizje sztuki współczesnej gałęzi Wilno- Warszawa. Będzie otwarta wystawa „Decentryści”, to ekspozycja współczesnego malarstwa, rzeźby, rysunku, video, instalacji i fotografii ( kurator wystawy – Aušra Petroškienė i koordynator Linas Domarackas ). Wystawa malarstwa, fotografii, i videoartu „Warszawa Wileńska” ( kurator – Krzysztof Stanisławski ) i wystawa fotografii „One Dog” ( kuratorzy – Wacław Kuczma i Małgorzata Jankowska ). Oprócz tego na Wileńskim Dworcu Kolejowym będą zorganizowane trzy konkursowe ekspozycje sztuki – jedna ekspozycja poświęcona II Kwadriennale Sztuki Współczesnej na Litwie i dwie międzynarodowe wystawy instalacji – „Modyfikowane wartości”, oraz „SOStinės oras” („SOS powietrze stolicy”).
Na Dworcu Autobusowym w Wilnie będzie zorganizowana wizualna instalacja „Zegar miasta”, senc której- konceptualna zmiana obrazu na monitorach, zakomponowanych na fasadzie budynku obok zegara. Autorzy tej instalacji, to dwunastu znanych litewskich artystów (Jurga Barilaitė, Aurelija Maknytė, Džiugas Katinas, Arūnas Gudaitis, Kristina Inčiūraitė, Andrius Kviliūnas i inni ). W poczekalni dworca autobusowego odbędzie się cykl trzech koncertów muzyki współczesnej „Powitanie gości” (kurator – Arkadijus Gotesmanas) i audiowizualna instalacja młodych Litewskich poetów „Słup poezji” (kuratorzy – Julius Žėkas i Agnė Biliūnaitė). Ten interdyscyplinarny projekt nie tylko skróci czas czekania ale i stanie się intrygującym punktem przyciągania sztuką.
Na Międzynarodowym Lotnisku w Wilnie zorganizowana będzie konkursowa ekspozycja obiektów przestrzenno – plastycznych „Dwie strony drogi”, oraz kolekcje instalacji świetlnych i obrazów które będą wyświetlane na fasadach budynków. To będzie nowy, wizualnie sensowny akcent „bramy” Wileńskiej.


Program sztuk wizualnych PL


„Nowe oblicze miasta“

Data: styczeń–grudzień 2009 Miejsce: dworzec kolejowy, lotnisko, dworzec autobusowy w WilnieWykonawca: Związek Artystów Litewyhttp://www.artistsassociation.lt/


Interdyscyplinarny projekt ma na celu zwrócenie uwagi na unikalne dziedzictwo kulturalne Wilna oraz jego współczesną szatę. W sposób nowatorski zostaną zaprezentowane najnowsze dzieła sztuki, będzie się dążyć do połączenia imponujących efektów teatralnych i kinematograficznych.
Fasady głównych budynków oraz wnętrze wileńskiego dworca kolejowego, międzynarodowego portu lotniczego oraz dworca autobusowego wieczorami dzięki projekcjom świetlnym i wizualnym zostaną przekształcane w kompozycje dzieł sztuki. Odnowione tradycyjne formy architektoniczne nadadzą miastu inne, intrygujące i mistyczne oblicze.
Za dnia te „bramy miejskie“ Wilna staną się galeriami pod otwartym niebem. Artyści litewscy i zagraniczni będą tu eksponować najnowsze dzieła, przeznaczone dla miejsc publicznych. Pokazywane w miejscach tranzytowych dzieła sztuki powitają przybywających, zadziwiając, intrygując i zachęcając do włączenia się w życie kulturalne miasta.